Forskrift om herredsvåpen og flagg, Suldal kommune, Rogaland.

DatoFOR-1976-03-11-6
PublisertII 1976 s 104
Ikrafttredelse11.03.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forSuldal kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om herredsvåpen og flagg, Suldal

Fastsatt ved kgl.res. av 11. mars 1976. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Suldal kommunestyre 22. desember 1976 om våpen for kommunen vert godkjent.

Kommunevåpenet vert: I raudt ein gull bølgjeforma trillingstreng, skråstilt høgre venstre.

Kommuneflagget vert: I raudt ein gul bølgjeforma trillingstreng, skråstilt høgre venstre.