Forskrift om herredsvåpen og flagg, Hadsel kommune, Nordland.

DatoFOR-1976-03-11-7
PublisertII 1976 s 104
Ikrafttredelse11.03.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forHadsel kommune, i Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om herredsvåpen og flagg, Hadsel

Fastsett ved kgl.res. av 11. mars 1976. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Hadsel kommunestyres vedtak 19. desember 1975 om våpen og flagg for Hadsel kommune godkjennes.

Hadsel kommunes våpen blir: I blått fire gull ringer - 2,2.

Hadsel kommunes flagg blir: I blått fire gule ringer - 2,2.