Forskrift om herredsvåpen og flagg, Sauda kommune, Rogaland.

DatoFOR-1976-05-14-6
PublisertII 1976 s 160
Ikrafttredelse14.05.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forSauda kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om herredsvåpen og flagg, Sauda

Fastsatt ved kgl.res. av 14. mai 1976. Fremmet av Kommunal- og Arbeidsdepartementet. 

Sauda kommunestyres vedtak 31.mars 1976 om våpen for Sauda kommune godkjennes.

Sauda kommunes våpen blir: I blått en verikal sølv trillingstreng med bredtannet snitt.

Sauda kommunes flagg blir: I blått en vertikal hvit trillingstreng med bredtannet snitt.