Forskrift om herredsvåpen og flagg, Alta kommune, Finnmark.

DatoFOR-1976-07-09-11
PublisertII 1976 s 211
Ikrafttredelse09.07.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta kommune, i Finnmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om herredsvåpen og flagg, Alta

Fastsatt ved kgl.res. av 9. juli 1976. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Alta kommunestyres vedtak 8. oktober 1975 om våpen og flagg for Alta kommune godkjennes.

Alta kommunes våpen blir: I blått en sølv spydspiss.

Alta kommunes flagg blir: I blått en hvit spydspiss.