Forskrift om herredsvåpen og flagg, Oppegård kommune, Akershus.

DatoFOR-1976-08-06-5
PublisertII 1976 s 249
Ikrafttredelse06.08.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppegård kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om herredsvåpen og flagg, Oppegård

Fastsatt ved kgl.res. av 6. august 1976. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Oppegård kommunestyres vedtak 22. oktober 1975 om våpen og flagg for Oppegård kommune godkjennes.

Oppegård kommunes våpen blir: I svart 17 gull triangler - 5.5.3.3.1.

Oppegård kommunes flagg blir: I svart 17 gule triangler - 5.5.3.3.1.