Forskrift om grenseregulering, Kongsvinger og Sør-Odal kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1976-09-10-9
PublisertII 1976 s 282
Ikrafttredelse21.10.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsvinger og Sør-Odal kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om grenseregulering, Kongsvinger m.fl

Fastsatt ved kgl.res. av 10. september 1976. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 om endring av kommunal inndeling er bestemt at grensa mellom Kongsvinger og Sør-Odal kommuner, begge i Hedmark fylke, skal for den aktuelle dels vedkommde følge grensa mellom eiendommene gnr. 38 bnr. 1 i Kongsvinger og gnr. 65 bnr. 2 i Sør-Odal slik som denne eiendomsgrensa vil bli etter utrettingen av Skyrudbekken.