Forskrift om deling av prestegjeld, Heimdal prestegjeld, Kolstad prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1976-09-17-5
PublisertII 1976 s 293
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHeimdal prestegjeld, Kolstad prestegjeld, Nidaros prosti, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av prestegjeld, Heimdal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 17. september 1976. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir områdene Kolstad-Huseby-Flatås-Romulslia i Heimdal sokn i Heimdal prestegjeld i Nidaros bispedømme skilt ut som et eget sokn og prestegjeld. Prestegjeldet skal betjenes av sokneprest og fra den tid departementet bestemmer også av residerende kapellan.

2.

Kirkedepartementet bemyndiges til å fastsette navn og grenser for det nye sokn og prestegjeld.