Forskrift om regulering av prestegjeld, Herefoss prestesokn, Vegusdal prestesokn, Mykland prestesokn, Herefoss prestegjeld, Birkenes prestegjeld, Froland prestegjeld, Aust-Agder.

DatoFOR-1976-10-08-6
PublisertII 1976 s 308
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHerefoss prestesokn, Vegusdal prestesokn, Herefoss prestegjeld, Birkenes prestegjeld, Vest-Nedenes prosti, Mykland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om regul. av prestegjeld, Harefoss m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 8. oktober 1976. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer overføres Herefoss og Vegusdal sokn i Herefoss prestegjeld til Birkenes prestegjeld og Mykland sokn i Herefoss prestegjeld til Froland prestegjeld.

Fra samme tid nedlegges Herefoss sokneprestembete.