Vedtak om nye embetsbetegnelser, Ringerike og Ålesund byfogdembeter.

DatoFOR-1976-10-26-4444
PublisertII 1976 s 383
Ikrafttredelse01.01.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingerike og Ålesund byfogdembeter
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om Ringerike og Ålesund byfogdembeter

Rundskriv fra Justisdepartementet av 26. oktober 1976.

Fra 1. januar 1977 blir Hole skilt ut fra Ringerike som egen herredskommune. Embedsbetegnelsen for Ringerike domssogn blir fra samme dato Ringerike sorenskriverembete.

Fra 1. januar 1977 blir Sula skilt ut fra Ålesund som egen herredskommune. Embedsbetegnelsen for Ålesund domssogn blir fra samme dato Ålesund sorenskriverembete.