Forskrift om regulering av kommunegrensen mellom Nannestad og Ullensaker kommuner, Akershus.

DatoFOR-1976-12-03-3
PublisertII 1976 s 443
Ikrafttredelse17.01.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forNannestad og Ullensaker kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om grenseregulering, Nannestad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 3. desember 1976. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 om endring av kommunal inndeling er bestemt at grensen mellom Nannestad og Ullensaker kommuner, begge i Akershus fylke, for den aktuelle dels vedkommende, skal gå fra et punkt ved den sørøstre ende av ridebanen vest for riksvei 174 i øst-sørøstlig retning ca. 106 m til et punkt ved nordkanten av veien til Fehagen, videre i omlag samme retning ca. 196 m til et punkt inn på Gardemoen flyplass rullebane. Her vinkler grensen og går i nordøstlig retning ca. 656 m til et punkt vest for nord-sydgående rullebane. Her vinkler grensen og går i nord-nordøstlig retning ca. 3293 m til et punkt på en liten kolle øst for Ulvedalen. Her vinkler grensen og går i nordøstlig retning ca. 1930 m til et punkt på Østhaug/Kammerherrehaug nord for riksvei 176, hvor Eidsvoll kommune støter til.

Videre er bestemt at grensen i et område sørvest for flyplassen skal gå fra sammenstøtspunktet mellom gnr. 39 bnr. 6 og gnr. 39 bnr. 12 i Nannestad og gnr. 163 bnr. 106 i Ullensaker, vest for Forsvarets kloakkrensestasjon, i øst til nordling retning ca. 132 m til sammenstøtspunktet mellom gnr. 39 bnr. 2 og gnr. 39 bnr. 34 i Nannestad og gnr. 163 bnr. 106 i Ullensaker, sør for veien til kloakkrenseanlegget.

Grenser går i rette linjer mellon de nevnte punkter.