Forskrift om grenseregulering, Vindafjord og Suldal kommune, Rogaland.

DatoFOR-1977-03-25-2
PublisertII 1977 s 117
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forVindafjord og Suldal kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om grenseregulering, Vindafjord m.fl.

Fastsett ved kgl.res. av 25. mars 1977. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av § 1 i lov 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling vert bestemt:

Vormestrand krins i Vindafjord kommune i Rogaland fylke vert med verknad frå 1. januar 1978 førd over til Suldal kommune i same fylke.