Forskrift om deling av prestegjeld, Nordreisa prestesokn, Skjervøy prestegjeld, Nordreisa prestegjeld, Troms.

DatoFOR-1977-04-22-5
PublisertII 1977 s 156
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordreisa prestesokn, Skjervøy prestegjeld, Nordreisa prestegjeld, Troms prosti, Nord Hålogland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av prestegjeld, Nordreisa

Fastsatt ved kgl.res. 22. april 1977. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Nordreisa sokn i Skjervøy prestegjeld under Troms prosti i Nord-Hålogland bispedømme skilt ut som eget Nordreisa prestegjeld.

Skjervøy residerende kapellanembete blir nedlagt fra samme tid.