Endring i kommunegrensa Nesset (tidl. Eresfjord og Vistdal) - Sunndal (tidl. Øksendal) på strekningen Saufjellet - Blåbotnhalsen.

DatoFOR-1978-01-13-4
PublisertI 1978 s 16, II 1978 s 8
Ikrafttredelse01.01.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesset kommune, (tidl. Fresfjord-Vistdal) og Sunndal kommune, (tidl. Øksendal) i Møre og Romsdal fylke
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelEndr. i forskr. om kommunegrensa, Nesset m.fl

Fastsatt ved kgl.res. 13. januar 1978. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Fra et punkt på toppen av Saufjellet går grensa i ssv. til høyde 1502 og videre i sør til vestlig retning til trigonometrisk punkt 1809 på Vikesaksa. Herfra går grensa i sørøst til østlig retning til høyde 1614 på Såtatind og videre i nord-nordøstlig retning til høyde 1735 Breidtelnebba. Grensa går videre i øst-sørøst til høyde 1336 og derfra i østlig retning først til høyde 1565 og derfra til trigonometrisk punkt 1706 på Reinstind. Herfra går grensa i sør til østlig retning til et punkt ved stien fra Reinvassbu til Vike. Punktet ligger ca. 650 m øst for østenden av vatn med høyde 939 i Vikebotn. Fra dette punktet går grensa i sør-øst til sørlig retning til utløpet fra det nordre vatnet i Blåbotn. Herfra går grensa i sør-sørvestlig retning til høyde 1659 i Blåbotnhalsen.

Grensa går i rette linjer mellom de nevnte punkter. Navn og høyder refererer seg til kartbladene 1320 II Eresfjord, trykt 1972, og 1420 III Sunndalsøra, trykt 1973. Målestokk 1:50.000.