Forskrift om endring i kommunegrensa Nesset (tidl. Eresfjord og Vistdal) - Sunndal (tidl. Øksendal) på strekningen Saufjellet - Blåbotnhalsen

DatoFOR-1978-01-13-7
PublisertII 1978 s 16
Ikrafttredelse01.01.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesset og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om endring i kommunegrensa, Nesset-Sunndal