Forskrift om grensefastsettelse, Folldal kommune, Hedmark, Dovre kommune, Oppland.

DatoFOR-1978-01-20-6
PublisertII 1978 s 19
Ikrafttredelse20.01.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forFolldal og Dovre kommuner, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskr. om grensefastsettelse, Folldal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 20 januar 1978. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Den søndre del av grensen mellom Folldal kommune i Hedmark fylke og Dovre kommune i Oppland fylke går fra det trigonometriske punkt 1380 på Storkringla i sørvest til sørlig retning til høyeste punkt på Ellankollen. Grensen går derfra i sør til østlig retning til høyde 1345 på Neverbukollen og videre litt mere østlig til høyde 2042 på nordøstre utløper av Midtronden. Herfra går grensen i sør til vestlig retning til det trigonometriske punkt 2178 på Rondslottet, og videre litt mere sørlig til høyde 2044 på Vinjeronden, der Sel kommune støter til.

Grensen går i rette linjer mellom de nevnte punkter. Navn og høyder refererer seg til kartbladene 1519 II Folldal, trykt 1972, og 1718 I Rondane, trykt 1972. Målestokk 1:50.000.