Forskrift om grenseregulering, Etnedal og Nord-Aurdal kommuner, Oppland.

DatoFOR-1978-04-21-7
PublisertII 1978 s 194
Ikrafttredelse01.01.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forEtnedal og Nord-Aurdal kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Etnedal m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 21. april 1978. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

I

Med virkning fra 1. januar 1979 blir følgende eiendommer i Etnedal kommune i Oppland fylke overført til Nord-Aurdal kommune i samme fylke:

Gnr. 28 bnr. 12-22, 26-27 og 40-44. 

Gnr. 27 bnr. 2, 3 og 14.

Gnr. 33 bnr. 20 og 21.

II

Med virkning fra samme tidspunkt blir følgende eiendommer i Nord-Aurdal kommune overført til Etnedal kommune:

Gnr. 11 bnr. 10, 14, 16, 20 og 25, feste nr. 1 under bnr. 14, framfeste nr. 1 under feste nr. 1 under bnr. 14. 

Gnr. 14 bnr. 19, 20, 34 og 38.

Gnr. 13 bnr. 8 og 18.

Gnr. 15 bnr. 14 og 16.

Gnr. 5 bnr. 21, 7 og 27.

Gnr. 16 bnr. 24 og 35.

Gnr. 6 bnr.8 og 9.

Gnr. 7 bnr. 10.

Gnr. 27 bnr. 2.

Gnr. 12 bnr. 7.

Gnr. 8 bnr. 2.

Gnr. 19 bnr. 12.

Gnr. 90 bnr. 4.