Forskrift om grenseregulering, Ål og Hemsedal kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1978-12-08-5
PublisertII 1978 s 583
Ikrafttredelse01.01.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅl og Hemsedal kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Ål og Hemsedal

Fastsett ved kgl.res. av 8. desember 1978. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av § 1 i lov 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling vert bestemt:

Jallestølen, gnr. 58 bnr. 35 i Ål kommune i Buskerud fylke vert med verknad frå 1. januar 1979 førd over til Hemsedal kommune i same fylke.

Kommunegrensa på denne strekkja følgjer sør- og vestgrensa for den nemnde eigedomen (Jallestølen).