Forskrift om grenseregulering, Brønnøy og Sømna kommuner, Nordland.

DatoFOR-1978-12-08-6
PublisertII 1978 s 583
Ikrafttredelse01.01.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrønnøy og Sømna kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Brønnøy m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 8. desember 1978. Fremmet av Kommunal-og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

Av tidligere Sømna kommuneområde Hongsetbygda, øst for Ursfjorden, som ifølge Stortingets vedtak 31. mai 1976 er unntatt ved gjenopprettelsen av Sømna som egn kommune, blir følgende eiendommer med virkning fra 1. januar 1979 overført fra Brønnøy til Sømna kommune i Nordland fylke:

Olderbakken gnr. 1, Smedvik gnr. 2, Seljemark gnr. 15 og Tømmeråsvik gnr. 16.

Etter dette blir grensen mellom Brønnøy og den fraskilte Sømna kommune i Ursfjordområdet fastsatt slik:

Grensen kommer fra sørvest midtfjords inn Ursfjorden hvor den bøyer av i østlig retning og går i land ved den sørvestre ende av eiendommen Olderbakken i Sømna kommune (tidligere gnr. 1 i Brønnøy kommune). Grensen følger nå etter sør- og østgrensen for nevnte eiendom, først i østlig, deretter i nordøstlig hovedretning til eiendomsgrensen mellom Smedvik i Sømna (tidligere gnr. 2 i Brønnøy) og Graven store, gnr. 3 i Brønnøy, som den følger først i østlig, deretter i nordøstlig og nordlig hovedretning til sjøen ved Gravfjorden sørside.

Grensen går herfra i nord- og østlig retning gjennom Gravfjorden og går i land på en liten odde på nordsiden av fjorden. Herfra følger den eiendomsgrensen mellom Hongset, gnr. 14 i Brønnøy og Seljemarken i Sømna i vest-nordvestlig retning til den påtreffer eiendomsgrensen mellom Krommen i Brønnøy og Tømmeråsvik i Sømna (tidligere gnr. 16 i Brønnøy) som den følger i nordlig hovedretning til Ursfjorden.

Herfra går grensen i nordlig og nordøstlig hovedretning gjennom Ursfjorden og store Remman til den påtreffer eiendomsgrensen mellom Navan gnr. 128 bnr. 15 i Brønnøy og Storvik gnr. 19 bnr. 2 i Sømna.

Der hvor grensen går i sjøen, utenom privat eiendom, skal den gå i samsvar med de regler som vassdragsreguleringsloven angir for grensen i ferskvann.