Forskrift om revisjon av grensene for investeringstilskottsordningens geografiske virkeområder og utbyggingsområder etter distriktsskatteloven.

DatoFOR-1978-12-15-4980
PublisertI 1978 884
Ikrafttredelse01.01.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeldal kommune, Sør-Trøndelag, Nesset og Tingvoll kommuner, Møre og Romsdal, Etne og Odda kommuner, Hordaland, Sauda kommune, Rogaland, Sirdal kommune, Vest-Agder, Vegårshei kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift om utbyggingsområder, Meldal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 15. desember 1978. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging § 10, 1. ledd, utpekes følgende kommuner som utbyggingsområder med virkning fra 1. januar 1979:

Meldal i Sør-Trøndelag fylke.

Nesset og Tingvoll i Møre og Romsdal fylke.

Etne og Odda i Hordaland fylke.

Sauda i Rogaland fylke.

Sirdal i Vest-Agder fylke.

Vegårshei i Aust-Agder fylke.

Meland kommune i Hordaland fylke opphører som utbyggingsområde etter lov av 19. juni 1969 nr. 72 med virkning fra 1. januar 1980.