Forskrift om deling av prestegjeld, Tromsøysund prestegjeld, Kroken prestegjeld, Troms.

DatoFOR-1979-01-26-4
PublisertII 1979 s 43
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsøysund prestegjeld, Kroken prestegjeld, Tromsø prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av prestegjeld, Tromsøysund

Fastsatt ved kgl.res. av 26. januar 1979. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir områdene Kroken, Tomasjord nord til Tomasjordnes, Skittenelv og Oldervik i Tromsøysund sokn i Tromsøysund prestegjeld i Nord-Hålogaland bispedømme skilt ut som eget sokn og prestegjeld. Prestegjeldet skal betjenes av sokneprest.

2.

Kirkedepartementet bemyndiges til å fastsette navn og grenser for det nye sokn og prestegjeld.