Forskrift om vannmålere, Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-1979-02-21-3
PublisertII 1979 s 91 (summ.)
Ikrafttredelse21.02.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1974-05-31-17
Kunngjort
KorttittelForskrift om vannmålere, Ringerike

Med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vann- og kloakkavgifter, har Ringerike kommunestyre 28. juni 1978 gjort vedtak om forskrifter for installasjon av vannmålere.

Det kommunale vedtak er godkjent av fylkesmannen i Buskerud 21. februar 1979 og trer i kraft omgående.

Kopi av forskriftene fås ved hendvendelse til kommuneingeniørens kontor, Rådhuset, Hønefoss.

Med hjemmel i lov av 31. mars 1974 nr. 17 om kommunale vann- og kloakkavgifter, har Ringerike kommunestyre 28. juni 1978 og 21. desember 1978 gjort vedtak om forskrifter for installasjon av vannmålere.

Det kommunale vedtak er godkjent av fylkesmannen i Buskerud 21. februar 1979 og trer i kraft omgående.

Kopi av forskriftene fås ved henvendelse til kommuneingeniørens kontor, Rådhuset, Hønefoss.