Forskrift om deling av Høybråten menighet, Oslo.

DatoFOR-1979-02-23-5
PublisertII 1979 s 87
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHøybråten prestegjeld, Furuset prestegjeld, Østre Aker prosti, Oslo bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av menighet, Høybråten m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 23. februar 1979. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir områdene Furuset og Lindeberg i Høybråten menighet i Oslo skilt ut som en egen Furuset menighet.

Menigheten skal betjenes av sokneprest og residerende kapellan.

2.

Kirkedepartementet bemyndiges til å fastsette grenser for den nye menighet.