Forskrift om grenseregulering, Skedsmo, Lørenskog og Oslo kommuner, Oslo og Akershus.

DatoFOR-1979-08-10-1
PublisertII 1979 s 340
Ikrafttredelse01.01.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkedsmo, Lørenskog og Oslo kommuner, Oslo og Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Skedsmo m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 10. august 1979. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling gjøres følgende endringer av kommunegrensene mellom Skedsmo, Lørenskog og Oslo kommuner:

1.Området Strømmen stadion.

Følgende eiendommer overføres fra Lørenskog kommune til Skedsmo kommune:

Gnr. 81 bnr. 4, 12, 36, 65, 80 og 126.

Den nye delen av grensen mellom Lørenskog og Skedsmo kommuner går ut fra et punkt i nåværende grense ved Strømsvegens sørøstre kant, som ligger ca. 100 meter vest for Strømmen stadion. Fra dette punkt går grensen i sørøstlig hovedretning, idet den følger vest- og sørgrensen for eiendommene gnr. 81 bnr. 4, 80, 4, 12, 36 og 126 fram til et punkt ved Vittenbergvegens nordkant, som ligger ca. 50 meter øst for vegkrysset Vittenbergvegen/Gamlevegen. Her svinger grensen og går i nordlig hovedretning, idet den følger østgrensen for eiendommen gnr. 81 bnr. 126, samt sør-, øst- og nordgrensen for eiendommen gnr. 81 bnr. 65, til den treffer den tidligere grense mellom kommunene, som følger videre nordover.

2.Området ved Steinbekk.

Følgende eiedommer overføres fra Lørenskog til Skedsmo kommune:

 Gnr. 107 bnr.1011.

 Del av gnr. 107 bnr. 8 og 1448.

Den nye delen av grensen mellom Lørenskog og Skedsmo kommuner går ut fra et punkt i den nåværende grense, som ligger ca. 110 meter nordvest for vegkrysset Steinbekkvegen/Bekkevegen, og som ligger på vestre kant av Steinbekkvegen. Grensen følger vestre kant av nevnte veg i sørøstlig hovedretning til et punkt vest for vegkrysset Steinbekkvegen/Bekkevegen. Herfra går grensen i østlig hovedretning etter nordre kant av Bekkevegen til den treffer den tidligere grense mellom kommunene som den så følger videre sørover.

3.Området Tangerud.

Følgende eiendommer overføres fra Skedsmo kommune til Lørenskog kommune:

 Gnr. 80 bnr. 8, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 40, 45, 52, 53 og 54.

 Del av gnr. 80 bnr. 1,2 og 4.

Den nye delen av grensen mellom Lørenskog og Skedsmo kommuner går ut fra et punkt i den nåværende grense, som ligger ca. 650 meter nordøst for Lørenskog stasjon. Fra dette punkt går grensen i vestlig retning til et punkt i søndre kant av Europaveg 6, hvor Oslo kommune tilstøter.

Følgende eiendommer overføres fra Skedsmo kommune til Oslo kommune:

Gnr. 80 bnr. 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 og 50.

Del av gnr. 80 bnr. 1, 2, 4 og 51.

Den nye delen av grensen mellom Skedsmo kommune og Oslo kommune går fra det nevnte punkt i søndre kant av Europaveg 6 i nordvestlig hovedretning ca. 600 meter til et punkt. Her svinger grensen og går i sørvestlig retning til den trekker den tidligere grense mellom kommunene, som den så følger videre nordvestover.

Den nye delen av grensen mellom Lørenskog kommune og Oslo kommune går fra det ovenfor nevnte punkt ved søndre kant av Europaveg 6, og går i sørvestlig hovedretning idet den følger sørgrensen for gnr. 80 bnr. 51 og 50 fram til et punkt i den tidligere grense mellom Oslo kommune og Skedsmo kommune som den så følger videre sørover.

De eiedomsoverføringer som omfattes av denne resolusjon får virkning fra 1. januar 1980.