Forskrift om regulering av kommunegrense, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud

DatoFOR-1979-08-24-1
PublisertII 1979 s 363
Ikrafttredelse01.01.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingerike og Hole kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunegrense, Ringerike m.fl

Fastsatt ved klg.res. av 24. august 1979. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling overføres eiendommen Tandberg 2 (gnr. 38 bnr. 68 i Ringerike) fra Ringerike kommune til Hole kommune med virkning fra 1. januar 1980.