Forskrift om regulering av grensen mellom Nøtterøy og Tønsberg kommuner, Vestfold

DatoFOR-1979-11-30-8
PublisertII 1979 s 521
Ikrafttredelse01.01.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forNøtterøy og Tønsberg kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Nøtterøy m.fl

Fastsatt ved kgl.res. av 30. november 1979. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling overføres del av gnr. 130 bnr. 8 og 10 i Nøtterøy kommune i Vestfold fylke til Tønsberg kommune i samme fylke.

Overføringen skjer med virkning fra 1. januar 1980.