Forskrift om grenseregulering mellom Froland og Birkenes kommuner, Aust-Agder

DatoFOR-1979-12-07-1
PublisertII 1979 s 522
Ikrafttredelse01.01.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forFroland og Birkenes kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Froland m.fl

Fastsatt ved kgl.res av 7. desember 1979. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. Froland og Birkenes kommuner, Aust-Agder fylke. 

Etter § 1 i lov 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling overføres med virkning fra 1. januar 1980 gnr. 70 bnr. 17, 18, 19 og 20 i Frolnad kommune i Aust-Agder fylke til Birkenes kommune i samme fylke.