Forskrift om utvidelse av grensene for utbyggingsområdet etter distriktsskatteloven, Haram, Volda, Ørsta og Stranda kommuner, Møre og Romsdal

DatoFOR-1980-01-25-8
PublisertI 1980 38
Ikrafttredelse01.01.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaram, Volda, Ørsta og Stranda kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift til dskl., Møre og Romsdal

Fastsatt ved klg.res. av 25. januar 1980. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 72 (distriktsskattelovens) § 10 utpekes følgende kommunedeler som utbyggingsområder med virkning fra 1. januar 1980:

Øyene Fjørtoft, Flemsøy, Lepsøy og Haramsøy i Haram kommune, Dalsfjord i Volda kommune, Hjørunfjord i Ørsta kommune og Synnylven i Stranda kommune.