Godkjenning av våpen og flagg, Rennesøy kommune, Rogaland.

DatoFOR-1981-02-20-3739
PublisertII 1981 s 154
Ikrafttredelse11.04.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forRennesøy kommune, Rogaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Rennesøy

Fastsatt ved kgl.res. av 20. februar 1981. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Rennesøy kommunestyre 12. desember 1980 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Rennesøy kommunes våpen vert: I blått to oppveksande adosserte sølv krumstavar.

Rennesøy kommunes flagg vert: I blått to oppveksande adosserte kvite krumstavar.