Forskrift om deling av Kråkstad prestegjeld.

DatoFOR-1981-03-20-3683
PublisertII 1981 s 216
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKråkstad prestegjeld
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av prestegjeld, Kråkstad

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 20. mars 1981. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir Langhus sokn med tillegg av Siggerud kapelldistrikt i Ski sokn i Kråkstad prestegjeld under Follo prosti i Borg bispedømme skilt ut som et eget Langhus sokn og prestegjeld med grenser som fastsettes av departementet.

Kallskapellanstillingen i Kråkstad blir overført til det nye prestegjeld og blir ved inntredende ledighet omgjort til residerende kapellanembete.