Godkjenning av våpen og flagg, Rælingen kommune, Akershus.

DatoFOR-1981-04-30-3737
PublisertII 1981 350
Ikrafttredelse02.07.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forRælingen kommune, Akershus
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Rælingen

Fastsatt ved kgl.res. av 30. april 1981. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Rælingen kommunestyres vedtak 13. november 1978 om våpen og flagg for Rælingen kommune godkjennes.

Rælingen kommunes våpen blir: I grønt en oppvoksende gull høygaffel med tre tinder.

Rælingen kommunes flagg blir: I grønt en oppvoksende gul høygaffel med tre tinder.