Forskrift om deling av Vestre Toten prestegjeld, Oppland.

DatoFOR-1981-05-29-3682
PublisertII 1981 s 429
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Toten prestegjeld, Oppland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av prestegjeld, Vestre Toten

Fastsatt ved kgl.res. av 29. mai 1981. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir Raufoss kapelldistrikt i Vestre Toten sokn og prestegjeld under Toten prosti i Hamar bispedømme skilt ut som et eget Raufoss sokn og prestegjeld med grenser som fastsettes av departementet.

Fra samme tid blir det residerende kapellanembete i Vestre Toten prestegjeld overført til det nye prestegjeldet.