Godkjenning av våpen og flagg, Dønna kommune, Nordland

DatoFOR-1981-05-29-3736
PublisertII 1981 s 429
Ikrafttredelse31.07.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forDønna kommune, Nordland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Dønna

Fastsatt ved kgl.res. av 29. mai 1981. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Dønna kommunestyres vedtak 8. november 1979 om våpen og flagg for Dønna kommune godkjennes.

Dønna kommunes våpen blir: Delt av gull og blått ved virvelsnitt.

Dønna kommunes flagg blir: Delt av gult og blått ved virvelsnitt.