Godkjenning av våpen og flagg, Sørum kommune, Akershus

DatoFOR-1981-06-26-3735
PublisertII 1981 s 458
Ikrafttredelse11.08.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørum kommune, Akershus
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sørum

Fastsatt ved kgl.res. 26. juni 1981. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Sørum kommunestyres vedtak av 6. november 1980 om våpen og flagg for Sørum kommune godkjennes.

Sørum kommunes våpen blir: I gull en rød rose med fem kronblad.

Sørum kommunes flegg blir: I gult en rød rose med fem kronblad.