Godkjenning av våpen og flagg, Randaberg kommune, Rogaland.

DatoFOR-1981-06-28-3734
PublisertII 1981 s 458
Ikrafttredelse11.08.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forRandaberg kommune, Rogaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Randaberg

Fastsatt ved kgl.res. av 26. juni 1981. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Randaberg kommunestyres vedtak av 2. oktober og 27. november 1980 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Randaberg kommunes våpen blir: I blått 14 sølv mynter langs randen.

Randaberg kommunes flagg blir: I blått 14 hvite mynter langs randen.