Godkjenning av våpen og flagg, Krødsherad kommune, Buskerud.

DatoFOR-1981-09-11-3733
PublisertII 1981 s 593
Ikrafttredelse26.10.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forKrødsherad kommune, Buskerud
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Krødsherad

Fastsatt ved kgl.res. av 11. september 1981. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Krødsherad kommunes vedtak 9. juni 1981 om våpen og flagg for Krødsherad kommune godkjennes.

Krødsherad kommunes våpen blir: I blått et gull Andreaskors.

Krødsherad kommunes flagg blir: I blått et gult Andreaskors.