Godkjenning av våpen og flagg, Øvre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-1981-10-24-3732
PublisertII 1981 s 809
Ikrafttredelse05.12.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forØvre Eiker kommune, Buskerud
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Øvre Eiker

Fastsatt ved kgl.res. 24. oktober 1981. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Øvre Eiker kommunestyres vedtak 3. juli 1980 og 15. januar 1981 om våpen og flagg for Øvre Eiker kommune godkjennes.

Øvre Eiker kommunes våpen blir: På blå bunn en sølv eikekvist med tre blader og to nøtter.

Øvre Eiker kommunes flagg blir: På blå bunn en hvit eikekvist med tre blader og to nøtter.