Godkjenning av våpen og flagg, Skiptvedt kommune, Østfold.

DatoFOR-1981-11-27-3730
PublisertII 1981 s 867
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkiptvedt kommune, Østfold
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Skiptvedt

Fastsatt ved kgl.res. av 27. november 1981. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Skiptvet kommunestyres vedtak av 5. mai 1981 om våpen og flagg for Skiptvet kommune godkjennes.

Skiptvet kommunes våpen blir: I rødt en opprett sølv lindorm.

Skiptvet kommunes flagg blir: I rødt en opprett hvit lindorm.