Godkjenning av våpen og flagg, Kvam kommune, Hordaland.

DatoFOR-1981-11-27-3731
PublisertII 1981 s 867
Ikrafttredelse23.01.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvam kommune, Hordaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Kvam

Fastsatt ved kgl.res. 27. november 1981. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Kvam kommunestyre 17. februar 1981 om våpen og flagg for Kvam kommune vert godkjent.

Kvam kommunevåpen skal vere: I blått ein innsvinga sølv stolpe.

Kvam kommuneflagg skal vere: I blått ein innsvinga kvit stolpe.