Godkjenning av våpen og flagg for Sola kommune, Rogaland.

DatoFOR-1982-02-12-368
PublisertII 1982 s 114
Ikrafttredelse13.04.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forSola kommune, Rogaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sola

Fastsatt ved kgl.res. av 12. februar 1982. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Sola kommunestyres vedtak 15. oktober 1981 om våpen og flagg for Sola kommune godkjennes.

Sola kommunes våpen blir: I blått to sølv bjelker dannet ved et omvendt dobbelt buesnitt.

Sola kommunes flagg blir: I blått to hvite bjelker dannet ved et omvendt dobbelt buesnitt.