Godkjenning av våpen og flagg for Sveio kommune, Hordaland.

DatoFOR-1982-02-19-422
PublisertII 1982 s 129
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSveio kommune, Hordaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sveio

Fastsett ved kgl.res. av 19. februar 1982. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Sveio kommunestyre 3. juni 1981 om våpen og flagg for Sveio kommune vert godkjent.

Sveio kommunevåpen skal vere: På raud grunn ei kløyvd sølv lilje.

Sveio kommuneflagg skal vere: På raud grunn ei kløyvd kvit lilje.