Godkjenning av våpen og flagg for Hamarøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1982-02-19-423
PublisertII 1982 s 129
Ikrafttredelse23.04.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamarøy kommune, Nordland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hamarøy

Fastsatt ved kgl.res. av 19. februar 1982. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Hamarøy kommunestyres vedtak 12. februar 1981 om våpen og flagg for Hamarøy kommune godkjennes.

Hamarøy kommunes våpen blir: I blått en stående sølv gaupe.

Hamarøy kommunes flagg blir: I blått en stående hvit gaupe.