Godkjenning av våpen og flagg for Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1982-02-19-424
PublisertII 1982 s 130
Ikrafttredelse23.04.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Oppdal

Fastsatt ved kgl.res. av 19. februar 1982. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Oppdal kommunestyres vedtak 9. september 1981 om våpen og flagg for Oppdal kommune godkjennes.

Oppdal kommunes våpen blir: I blått tre motstøtende sølv spisser fra hjørnene.

Oppdal kommunes flagg blir: I blått tre motstøtende hvite spisser fra hjørnene.