Godkjenning av våpen og flagg for Rennebu kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1982-02-19-425
PublisertII 1982 s 130
Ikrafttredelse23.04.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forRennebu kommune, Sør-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Rennebu

Fastsatt ved kgl.res. av 19. februar 1982. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Rennebu kommunestyre 13. november 1980 om våpen og flagg for Rennebu kommune vert godkjent.

Rennebu kommunevåpen skal vere: I gull ein svevande omvend raud gaffelkross.

Rennebu kommuneflagg skal vere: I gult ein svevande omvend raud gaffelkross.