Godkjenning av våpen og flagg for Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1982-04-16-725
PublisertII 1982 s 215
Ikrafttredelse20.06.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Varanger kommune, Finnmark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkj. av våpen og flagg, Sør-Varanger

Fastsatt ved kgl.res. av 16. april 1982. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Sør-Varanger kommunestyres vedtak 26. mars 1981 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Sør-Varanger kommunes våpen blir: Skrådelt av gull og rødt ved tretunget flammesnitt.

Sør-Varanger kommunes flagg blir: Skrådelt av gult og rødt ved tretunget flammesnitt.