Godkjenning av våpen og flagg for Marker kommune, Østfold.

DatoFOR-1982-04-16-726
PublisertII 1982 s 215
Ikrafttredelse20.06.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forMarker kommune, Østfold
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Marker

Fastsatt ved kgl.res. av 16. april 1982. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartemetet. 

Marker kommunestyres vedtak 30. juni 1981 om våpen og flagg for Marker kommune godkjennes.

Marker kommunes våpen blir: I blått to sølv tømmerhakejern skrått oppad.

Marker kommunes flagg blir: I blått to hvite tømmerhakejern skrått oppad.