Godkjenning av våpen og flagg for Rolvsøy kommune, Østfold.

DatoFOR-1982-04-16-727
PublisertII 1982 s 215
Ikrafttredelse20.06.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forRolvsøy kommune, Østfold
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Rolvsøy

Fastsatt ved kgl.res. av 16. april 1982. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Rolvsøy kommunestyres vedtak 28. januar 1982 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Rolvsøy kommunes våpen blir: I rødt en gull båt med mast og beslått storseil.

Rolvsøy kommunes flagg blir: I rødt en gul båt med mast og beslått storseil.