Godkjenning av våpen og flagg for Sykkylven kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1982-04-30-905
PublisertII 1982 s 378
Ikrafttredelse24.07.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forSykkylven kommune, Møre og Romsdal
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sykkylven

Fastsatt ved kgl.res. av 30. april 1982. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Sykkylven kommunestyre 21. september 1981 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Sykkylven kommunevåpen skal vere: I sølv ein blå spiss laga med bogeliner.

Sykkylven kommuneflagg skal vere: I kvitt ein blå spiss laga med bogeliner.