Forskrift om husnummerskilt for Bømlo kommune, Hordaland.

DatoFOR-1982-05-24-1143
PublisertII 1982 s 474
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBømlo, Hordaland
HjemmelLOV-1965-06-18-7-§105, LOV-1978-06-23-70-§4-1
Kunngjort
KorttittelForskrift om husnummerskilt, Bømlo

Bømlo kommunestyre har med heimel i bygningslova § 105 og delingslova § 4-1 i møte 24. mai 1982 vedteke reglar om oppsetting, plassering og utforming av husnummerskilt for Bømlo kommune. Dei nye reglane kan ein få ved å venda seg til formannskapskontoret eller teknisk etat, som og vil kunne gje nærare orientering.