Godkjenning av våpen og flagg for Vestby kommune, Akershus.

DatoFOR-1982-06-18-1091
PublisertII 1982 s 460
Ikrafttredelse16.08.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestby kommune, Akershus
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vestby

Fastsatt ved kgl.res. av 18. juni 1982. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Vestby kommunestyres vedtak 17. september 1981 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Vestby kommunes våpen blir: I rødt tre gull kløverbladkors, to over ett.

Vestby kommunes flagg blir: I rødt tre gule kløverbladkors, to over ett.