Godkjenning av våpen og flagg for Kvinnherad kommune, Hordaland.

DatoFOR-1982-06-18-1092
PublisertII 1982 s 460
Ikrafttredelse16.08.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvinnherad kommune, Hordaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Kvinnherad

Fastsatt ved kgl.res av 18. juni 1982. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Kvinnherad kommunestyre 26. april 1973, jfr. vedtak 5. april 1982, om våpen og flagg for Kvinnherad kommune vert godkjent.

Kvinnherad kommunevåpen skal vere: På sølv grunn ein blå gaffelkross laga med bølgjesnitt.

Kvinnherad kommuneflagg skal vere: På kvit grunn ein blå gaffelkross laga med bølgjesnitt.